Din guide för att upphandla personalkläder, bädd & badtextilier för äldreboenden & hemtjänst

Att upphandla textilservice till en omsorgsverksamhet kan många gånger vara knepigt. De anställda arbetar i så många olika miljöer och under många olika förutsättningar. Det ställer höga krav på den som ska upphandla. För många är detta dessutom en helt ny upphandlingskategori.

Som textilservicepartner med lång erfarenhet vet vi vilka krav man bör ställa och hur man bör lägga upp sitt förfrågningsunderlag för att resultatet ska bli så bra som möjligt för både kunden och leverantören.

Vi har därför satt samman denna guide som kan vara till din hjälp inför en upphandling av textilservicetjänster.

Innehåll

Inför upphandlingen

 • Dela inte upp upphandlingen
 • Påbörja upphandlingen i god tid
 • Bjud in till dialog
 • Textilhanteringen ska följa Textilhandboken
 • Utgå ifrån Socialstyrelsens föreskrifter om hygien

Miljö

 • Ställ krav på miljö
 • Samarbeta för att motverka svinn

Upphandlingens föreskrifter

 • Avtalslängd
 • Antal leveransdagar på en vecka
 • Antal leveransplatser
 • Val av utvärderingsmodell

Textilier

 • Personalkläder
 • Bädd-, bad- och patienttextilier
 • Kundägda textilier

Övrigt

 • Prisjusteringsklausul
 • Utveckling under avtal
 • Mervärdestjänster

Ladda ner guiden