Plaggdistribution

Vilket system passar bäst för er verksamhet?

I princip finns det tre olika system för att hantera den interna in- och utlämningen av arbetskläder: plaggautomater, ”smarta” skåp och manuell utläsning. Men vilken typ av system ska man välja? Det beror ju såklart på verksamhetens storlek, behov, budget m.m.

Vi kommer här förklara de olika systemen och vilka fördelar som finns med dem så att du kan avgöra vilket som passar er verksamhet bäst.

T.ex. vilket system

  • ger bäst kontroll på plaggen?
  • har högst uttagskapacitet?
  • är bäst ur hygienperspektiv?
  • är smidigast att placera nära användarna?

Ladda ner guiden